dades monitorització


La monitorització del consum elèctric en la llar, és una eina bàsica per a la presa de decisions, ja que ens permet conèixer quanta electricitat consumim a cada moment i quins aparells són els responsables del consum.

Previsió Meteorològica Evolució Temp interior últimes 24h
 Temperatura Exterior  Temperatura Interior

 Consum elèctric últimes 24h