Les primeres mil CE de Sant Andreu


qualificacio

Certificacions energètiques del barri de Sant Andreu, Barcelona

a partir d’ara, alhora de llogar o comprar un pis ens tindríem que fixar més en la qualificació obtinguda en el certificat energètic que en els acabats interiors

Qualificació energia primària i Qualificació energètica d’emissions