Etiqueta: certificació energètica

  • Dades consum i certificacions

    Dades consum i certificacions

    Infografia BPIE Building Performance Institute Europe, on podem observar que el parc edificat de la unió europea consumeix el 40% de l’energia i com amb la rehabilitació energètica podem a arribar a reduir el 36% al 2013

  • Les primeres mil CE de Sant Andreu

    Certificacions energètiques del barri de Sant Andreu, Barcelona a partir d’ara, alhora de llogar o comprar un pis ens tindríem que fixar més en la qualificació obtinguda en el certificat energètic que en els acabats interiors Qualificació energia primària i Qualificació energètica d’emissions