Etiqueta: certificat energètic

  • Les primeres mil CE de Sant Andreu

    Certificacions energètiques del barri de Sant Andreu, Barcelona a partir d’ara, alhora de llogar o comprar un pis ens tindríem que fixar més en la qualificació obtinguda en el certificat energètic que en els acabats interiors Qualificació energia primària i Qualificació energètica d’emissions

  • Taxa certificats energètics

    Taxa certificats energètics

    Registre de certificació d’edificis existents, des de 3 de febrer 2014 Habitatge unifamiliar o pis 11€ Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació T = 4,90*H + 5,20on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc Altres usos 10€ + 0,1 €/m2 En cap cas […]

  • Etiqueta energètica, informació