Taxa certificats energètics

Taxa certificats energètics

Registre de certificació d’edificis existents, des de 3 de febrer 2014

Habitatge unifamiliar o pis 11€
Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació T = 4,90*H + 5,20on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc
Altres usos 10€ + 0,1 €/m2
En cap cas la taxa serà superior a 250€

enllaç informació complerta ICAEN