Categories
Bloc

Necessito la Inspecció tècnica d’Edifici (ITE)?

Si sóc propietari d’un habitatge individual o formo part d’una comunitat de propietaris: abans dels 45 anys d’antiguitat el meu habitatge o edifici ha d’obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici.

Si vols realitzar la ITE (Inspecció tècnica d’Edifici) consulta’ns, posem la nostra experiència i professionalitat al teu servei.

Es defineix ITE com a inspecció visual dels elements comuns de l’edifici que dona lloc a un informe tècnic per tal de detectar: deficiències, situacions de risc i aspectes de millora dels edificis. Més informació

CasaTest t’ofereix un servei adaptat a les teves necessitats, per a la realització de la ITE, el seu informe IITE, amb la finalitat d’obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici.

checkManteniment Conservació Rehabilitació

checkMillora Accessibilitat i Sostenibilitat dels edificis

Projectes de rehabilitació arquitectònica i obres relacionades amb l’ecoeficiència energètica i l’accessibilitat es poden acollir a subvencions.

Categories
Bloc

Dades consum i certificacions

Infografia BPIE Building Performance Institute Europe, on podem observar que el parc edificat de la unió europea consumeix el 40% de l’energia i com amb la rehabilitació energètica podem a arribar a reduir el 36% al 2013

Categories
Bloc

La temperatura del nostre habitatge

Vols reformar el teu habitatge? et donem bons consells per ajudar-te a trobar la millor solució.
Aquest primer post de la propera sèrie el dedicarem a l’envolvent de l’habitatge, la pell en contacte amb l’exterior on es produeix l’intercanvi de temperatura entre l’interior i exterior.

Categories
Bloc

T’ajudem amb les gestions d’ajuts a la rehabilitació

fins el 31 de desembre del 2014 el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ha obert convocatòria per la concessió de subvencions per la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona, amb especial atenció a les obres d’accessibilitat, rehabilitació energètica i patologies estructurals
propostes_subvencions

Categories
Bloc

senzilles passes per l’estalvi energètic a la llar

Categories
Bloc

dades monitorització

La monitorització del consum elèctric en la llar, és una eina bàsica per a la presa de decisions, ja que ens permet conèixer quanta electricitat consumim a cada moment i quins aparells són els responsables del consum.

Previsió Meteorològica Evolució Temp interior últimes 24h
 Temperatura Exterior  Temperatura Interior

 Consum elèctric últimes 24h
Categories
Bloc

Les primeres mil CE de Sant Andreu

qualificacio

Certificacions energètiques del barri de Sant Andreu, Barcelona

a partir d’ara, alhora de llogar o comprar un pis ens tindríem que fixar més en la qualificació obtinguda en el certificat energètic que en els acabats interiors

Qualificació energia primària i Qualificació energètica d’emissions

Categories
Bloc

serveis que t’oferim

 front_diptic  2_vull
 3_habitatge  4_back

enllaç pdf

Categories
Bloc

El que podem fer per tu

Categories
Bloc

Taxa certificats energètics

Registre de certificació d’edificis existents, des de 3 de febrer 2014

Habitatge unifamiliar o pis 11€
Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació T = 4,90*H + 5,20on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc
Altres usos 10€ + 0,1 €/m2
En cap cas la taxa serà superior a 250€

enllaç informació complerta ICAEN