Les principals avantatges de la il.luminació LED


La il•luminacions LED consumeix un 70-90% menys d’electricitat que una bombeta convencional de similars característiques. Això significa un important estalvi a la factura elèctrica.
Save Electricity
AVANTATGES DE LA IL•LUMINACIÓ LED

1.    Alta eficiència
Amb les làmpades Led s’aconsegueix una major eficiència lumínica, donat que es disposa de més lúmens per watt.

2.    Baix consum
Consumeixen 3 vegades menys que una bombeta de baix consum convencional i 10 vegades menys que una bombeta incandescent (les de tota la vida). Això suposa un important estalvi econòmic, que pot arribar fins al  90% a la factura de la llum, i una ràpida amortització de la inversió.

3.    Durabilitat
Les bombetes LED no tenen filaments o altres parts mecàniques de fàcil trencament. Es considera una durabilitat entre 40.000  y 50.000 hores. Aquest fet redueix els costos de manteniment i substitució.

4.    Baixa emissió de calor
En consumir poca energia, las bombetes LED emeten poca calor, fet que suposa un estalvi energètic i econòmic afegit. Per exemple, una bombeta halògena de 50W gasta 45 aproximadament en emissió de calor. Això suposa una despesa extraordinària en aire condicionat, sent necessaris uns 70W addicionals per desfer-se de la calor generada por la bombeta halògena.

5.    Ecològics
Les bombetes LED son totalment reciclables i ecològiques, donat que no contenen mercuri, ni materials tòxics com les làmpades fluorescents o de baix consum.

6.    Versatilitat
Tot tipus de colors, incloent la barreja d’aquests mitjançant els LED RGB.

7.    Menors emissions de CO2
La reducció del consum elèctric generat pels sistemes d’il•luminació mitjançant l’ús de la tecnologia LED, suposa un estalvi important de les emissions de CO2, el gas que es considera responsable de l’escalfament global.

8.    No emissió raigs ultravioleta
Aquest fet implica que atrau menys insectes.

“Entrada escrita amb la col.laboració del enginyer Javier Manzanares”