Categories
Bloc

Les principals avantatges de la il.luminació LED

La il•luminacions LED consumeix un 70-90% menys d’electricitat que una bombeta convencional de similars característiques. Això significa un important estalvi a la factura elèctrica.
Save Electricity
AVANTATGES DE LA IL•LUMINACIÓ LED

1.    Alta eficiència
Amb les làmpades Led s’aconsegueix una major eficiència lumínica, donat que es disposa de més lúmens per watt.

2.    Baix consum
Consumeixen 3 vegades menys que una bombeta de baix consum convencional i 10 vegades menys que una bombeta incandescent (les de tota la vida). Això suposa un important estalvi econòmic, que pot arribar fins al  90% a la factura de la llum, i una ràpida amortització de la inversió.