Certificat Energètic


T’oferim la realització de certificats energètics en edificis existents
CASATEST posa a la teva disposició tècnics certificadors energètics

cert_energy

La certificació energètica d’edificis existents
Sorgeix amb l’objectiu de promoure l’eficiència energètica en els edificis, per reduir el consum energètic del parc immobiliari.

Antecedents: La directiva europea 2002/91/CE exigeix als estats membres un procediment de certificació pels edificis, que posi a disposició del possible comprador o inquilí una informació objectiva sobre el consum energètic de l’edifici.

El certificat d’edificis nous va començar al 2007 amb el CTE (Codi tècnic de l’edificació) recentment el real decret Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis

Obligatorietat: Pels edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament.

¿Qui te l’obligació de contractar el certificat?
El propietari del edifici complert, habitatge o local destinat a us independent o de titularitat jurídica diferent serà el responsable d’encarregar y conservar el certificat d’eficiència energètica.

Validesa 10 anys, el propietari podrà actualitzar-lo voluntàriament sempre que cregui que existeixin variacions en l’edifici que puguin modificar el certificat i possiblement l’habitatge es revaloritzarà.

El grau d’eficiència energètica es basa en les emissions de CO2 que es deriven dels consums
associats a les necessitats de calefacció, refrigeració, escalfament d’aigua, ventilació i il.luminació

L’etiqueta energètica classifica als edificis dins d’una escala de 7 lletres:
des de la A, pels edificis molt eficients,
fins a la G, per als menys eficients

etiqueta_edificisEl tècnic certificador de CASATEST aportarà les mesures per la millora de l’eficiència energètica més adequades i aquestes estaràn personalitzades per a cada habitatge en cada ubicació.

Addicionalment podem realitzar un anàlisi econòmic de les mesures proposades a partir dels costos d’inversió, els estalvis energètics aconseguits i les factures reals d’energia del edifici.

Amb aquesta informació podràs valorar i realitzar, voluntàriament, accions de renovació amb l’objectiu de millora de la qualificació energètica.

Elements clau per l’estalvi:

  • L’envolvent i elements constructius: millores en façanes, cobertes i forats, considerant aquestes últimes substitució de finestres i vidres.
  • Sistemes: Equips de climatització, producció d’aigua calenta sanitària

 

Dades prèvies a la visita de certificació d’un habitatge:

  • Ubicació
  • Any de construcció
  • Dimensions aproximades
  • Característiques constructives
  • Estat actual de l’habitatge i reformes que ha sofert
  • i dades relatives als equips de climatització i aigua calenta sanitària, potències,
    característiques del seu rendiment, ús de les instal.lacions, etc

Vídeo informatiu

Documentació

 representacio Certificació Energètica Model de representació del ICAEN
 guia_CEGuia d’ajuda per l’obtenció del certificat d’eficiència energètica dels edificis enllaç pdf